Rygestop

Rygestop

Rygestop

  • Ved du, at nikotin er lige så afhængighedsskabende som heroin?
  • Har du tidligere prøvet at stoppe?
  • Ved du, at chancen for at forblive eks-ryger er langt større, hvis du får støtte undervejs, end hvis du bare stopper med at ryge?
  • Kender du alle de gode argumenter for at stoppe?
  • Ønsker du at kvitte tobakken?

På apoteket tilbyder vi dig hjælp til at lykkes med dit rygestop. Enten ved en individuel samtalerække med en af apotekets rygestopinstruktører eller ved deltagelse i en rygestop-gruppe (10 deltagere).

Tilbuddet er gratis for borgere i Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Høje-Taastrup, Glostrup, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommune.

Albertslund sætter som kommune fokus på sundheden.
Derfor tilbyder kommunen borgere gratis hjælp til rygestop i samarbejde med ovenstående kommuner. Undervejs i forløbet er der mulighed for tilskud til rygestopprodukter.

Der tilbydes to muligheder for rygestopforløb:

Rygestophold:

Dette forløb er for en gruppe med op til 12 deltagere. De 6 mødegange er på faste tidspunkter, spredt over ca. 6 uger, og varer ca. 2 timer pr gang. Ved hvert møde er der et fast program, kuliltemåling og en grupperunde, hvor der tales om, hvordan det er gået siden sidst.

Fordelen ved at deltage i et gruppeforløb er at deltagerne kan støtte hinanden og få gavn af hinandens erfaringer.

Se næste startdato under aktuelt.
 

Kom&Kvit:

Kom&Kvit er et rygestoptilbud med løbende optag. Møderne afholdes ugentlig af ca. 1 1/2 times varighed. Der er 8 mødegange, men med mulighed for at komme så længe du vil. Der indledes altid med en individuel samtale á ca. 45 minutters varighed inden opstart på Kom&Kvit.

Fordele ved Kom&Kvit er, at du kan starte, så snart det passer dig, og at der er god mulighed for at erfaringsudveksle med de øvrige deltagere.

60% af deltagerne fra vores forløb er stadig røgfri et halvt år efter deltagelse. Så mød op og bliv røgfri!

 

Individuelt rygestop:

Forløbet afholdes som 6 individuelle samtaler á ca. 30 minutter fordelt over ca. 8 uger.

Denne mulighed tilbydes ikke som en del af gratis tilbuddet. Pris: 1250 kr.

 

Alle rygestopforløb gennemføres på Albertslund Apotek.

Spørg på apoteket, hvis du vil tilmelde dig rygestopforløb, have oplyst datoer for start eller vide mere.

I tilfælde af mange tilmeldinger optages efter venteliste.

Tilmeld dig på apoteket, eller ring på tlf. 4364 8590 eller mail: [email protected]

 

NYT: Er din ufødte baby "røgfri"?

Albertslund Apotek tilbyder rygestopkurser til gravide kvinder, der endnu ikke er røgfri.

Deltag i Albertslund Apoteks rygestopkurser, individuelt eller i gruppe, og bliv røgfri på 6 uger.

Henvend dig til [email protected] eller på tlf.: 43648590.

Menu Tax