Peakflow måling

Peakflow måling

Peakflow måling

For en astmatiker er en optimal behandling ensbetydende med livskvalitet og fri udfoldelse.

Peakflowmeteret er et godt hjælpemiddel til selvkontrol af medicinens virkning i hverdagen.

Ved regelmæssig måling med peakflowmeter kan du:

  • Følge med i, om din astma er velreguleret
  • Konstatere, når dine lunger er påvirkede, før du mærker egentlige symptomer
  • Efter aftale med din læge – eventuelt selv justere din medicin

Peakflowmeteret registrerer den maksimale hastighed, hvormed du kan puste ud efter en dyb indånding. Den opnåede værdi (bedst af tre forsøg) vil derfor være et udtryk for modstanden i luftvejene.

Er din astma velreguleret, er der lav modstand, og din peakflow- værdi vil være høj.

Omvendt vil det hurtigt afsløres, om lungerne er påvirkede af astma eller en infektion, som giver snæver passage i luftvejene.

Apoteket tilbyder:

  • Instruktion i peakflowmåling
  • Rådgivning om anvendelsen af måleresultaterne
  • Instruktion i udarbejdelse af peakflow / astmadagbog

Pris for instruktion og rådgivning á 15 minutters varighed: 90 kr.

Se også om Astma under Sundhedsfremme her.