Daglig Service

Daglig Service

Apotekets servicemål

For Albertslund Apotek og for Vallensbæk Apotek er følgende servicemål gældende:

Kø-ventetid:

Mindst 90% af apotekets kunder venter højst i 4 minutter og de resterende 10% i højst 7 minutter

Leveringssikkerhed:

Apoteket skal straks kunne levere specifikke receptpligtige lægemidler i 98,0% af tilfældene

Fejl:

Højst 0,02% fejludleveringer i forhold til antal receptordinationer.
Højst 0,02% fejludleveringer i forhold til dosispakkede lægemidler

Information:

Første gang, der udleveres et dosispakket lægemiddel til en kunde udleveres skriftlig vejledning

Målet er at alle kunder, der afhenter receptmedicin, håndkøbslægemidler og dosispakket medicin, inviteres til dialog og på baggrund heraf gives relevant information og faglig rådgivning

Alle forsendelseskunder tilbydes at kontakte apoteket ved behov for information og faglig rådgivning (forsendelsesbilag)

Betjening af handicappede:

100% let adgang til apoteket – også for handicap-køretøjer. Der tilbydes udbringning af medicin til adressen. (gebyr)

Specielle ønsker fra handicappede efterkommes:
Skriftlig dialog for hørehæmmede.

Blinde kan gå direkte til ekspedition uden at trække nummer.
Mulighed for betjening uden for apotekets indgang.

Efterlevelse af apotekets servicemål:

Albertslund Apotek: Klik her

Ventetider Albertslund Apotek: Klik her

Vallensbæk Apotek: Klik her

Ventetider Vallensbæk Apotek: Klik her