Blodsukker

Blodsukker

Blodsukker

Mindst 50.000 har diabetes (sukkersyge) uden at vide det.Ved uopdaget eller ikke reguleret diabetes er blodsukkeret forhøjet.

  • Er du i nær familie med en diabetiker ?
  • Har du oplevet et stort vægttab indenfor kort tid ?
  • Tisser du ofte og meget ?
  • Oplever du voldsom tørst ?
  • Har du haft diabetes under en graviditet ?

Hvis du kan svare ja til flere af disse spørgsmål, bør du få målt dit blodsukker – også selvom du i forvejen behandles for diabetes.

På apoteket kan du få målt dit blodsukker og få rådgivning om behandling og forebyggelse. Blodsukkermåling med rådgivning af ca. 15 minutters varighed for 90 kr. Efterfølgende måling uden rådgivning 30 kr.

Se også diabetes under punktet "Sundhedsfremme" her.